भौगोलिक माहिती

1

गावाचे नाव

शिरोळ

2

तालुका

शिरोळ

3

जिल्हा

कोल्हापूर

4

ग्रामपंचायतीची स्थापना

०१/०६/१९४५

5

गावाचे जिल्हास्थरावरून अंतर

४३ कि. मी.

6

तालुका स्थरापासून अंतर

0 कि. मी.

7

गावाचे एकूण क्षेत्र

२६१४.५२

8

शेती उपयुक्त क्षेत्र

२४०४.४६

9

बागायत क्षेत्र

२४०४.१६

10

जिरायत क्षेत्र

२१०.०६

11

वन क्षेत्र

00

12

मुख्य पिके

ऊस, गहू, सोयाबीन, भाजीपाला

13

मुख्य नदी

पंचगंगा

14

गावाची लोकसंख्या

२७६४९

15

खाजगी दवाखाने

३१

16

औषध दुकाने

२७

17

पिण्याचे पाणी

कृष्ण नदी

गणेश नगर - ६ लाख लिटर

फिल्टर ३- लाख लिटर

महादेव मंदिर ६ - लाख लिटर

17

अंगणवाडी

३६

 

प्राथमिक शाळा

 

माध्यमिक शाळा

18

पोस्ट ऑफिस

आहे

19

बस स्थानक

बारमाही उपलब्ध

20

एकूण पथसंस्था

१२

21

दूध संस्था

22

सेवा सहकारी संस्था

23

औषध दुकाने

२७

24

गिरणी

१७

25

बचत गट

१५३

26

महिला मंडळे

27

युवक मंडळे

६५

28

भजनी मंडळे

29

यात्रा उत्सव समिती